Currículum

Currículum

Neix a Barcelona el 20 de març de 1971. Fill de músics va iniciar els estudis de solfeig i piano a l’edat de 7 anys. Quan va acabar els seus estudis de batxillerat es va interessar per la part tècnica i l’afinació de pianos.


Al 1994 va començar la seva formació a Granada al taller de Pianissimo amb els mestres Patrick O’Connor i Murray Robertson. Mitjançant la seva recomanació va sol•licitar una plaça a la prestigiosa escola d’afinació, restauració i tècnica de pianos Newark & Sherwood College al Regne Unit. Aquesta li va cedir una beca d’estudis de quatre anys. En aquest centre el seu aprenentatge amb els mestres David Taylor i John Lord entre d’altres, el va capacitar per afinar, restaurar l’instrument i regular el mecanisme amb gran precisió. Aquests coneixements li van permetre obtenir importants qualificacions: L’any 1998 va assolir el City & Guilds Certificate. Al 1999 va ser diplomat per l’escola i el mateix any va ser guardonat amb la Copa Blüthner i va guanyar el Diapasó d’Or de la seva promoció.

Els anys posteriors, gràcies als seus coneixements adquirits ha desenvolupat tasques de gran responsabilitat com, per exemple, la restauració, afinació i regulació del Pleyel del famós compositor Enric Granados al Centre de Documentació Musical de La Generalitat de Catalunya.


També han estat nombrosos els viatges a Andalusia sol•licitat per treballar en conservatoris com el de Granada, Motril i d’altres, així com mostres de pianos de la famosa firma Sauter i fer feines per particulars. Altres destinacions han estat el Conservatori de Zafra i, a Catalunya la seva activitat s’estén per tot el territori. En aquests moments és responsable del manteniment i l’afinació dels pianos de l’Escola Luthier d’Arts Musicals i de la Casa Sors.

Altres activitats han estat xerrades sobre l’afinació de pianos i classes de perfeccionament d’afinació per a tècnics.

La seva inquietud l’ha portat a diversos congressos d’Europiano (associació de tècnics i afinadors d’Europa) arreu d’aquest continent, i a cursos i seminaris per estar al dia dels últims avenços i enriquir-se amb diferents punts de vista i tècniques.


En l’actualitat col•labora amb les prestigioses Casa Sors i Casa Luthier de Barcelona i forma part de ASETAP (Associació Espanyola de Tècnics i Afinadors de Pianos).

A més regenta la botiga de pianos CASA LUTHIER PIANOS, al carrer Balmes, 53, a Barcelona, on ven pianos nous, seminous i restaurats.

Daniel tè més de vint anys d'experiència en el món dels pianos i dona cursos de formació a tots els nivells.

Currículum

Nace en Barcelona el 20 de marzo de 1971. Hijo de músicos inició los estudios de solfeo y piano a la edad de 7 años. Cuando acabó sus estudios de bachillerato se interesó por la parte técnica y la afinación de pianos.


En 1994 empezó su formación en Granada el taller de Pianissimo con los maestros Patrick O'Connor y Murray Robertson. Mediante su recomendación solicitó una plaza en la prestigiosa escuela de afinación, restauración y técnica de pianos Newark & ​​Sherwood College en el Reino Unido. Esta le cedió una beca de estudios de cuatro años. En este centro su aprendizaje con los maestros David Taylor y John Lord, entre otros, lo capacitó para afinar, restaurar el instrumento y regular el mecanismo con gran precisión. Estos conocimientos le permitieron obtener importantes calificaciones: en 1998 logró el City & Guilds Certificate. En 1999 fue diplomado por la escuela y el mismo año fue galardonado con la Copa Blüthner y ganó el Diapasón de Oro de su promoción.

Los años posteriores, gracias a sus conocimientos adquiridos ha desarrollado tareas de gran responsabilidad, como por ejemplo, la restauración, afinación y regulación del Pleyel del famoso compositor Enrique Granados en el Centro de Documentación Musical de la Generalitat de Catalunya.


También han sido numerosos los viajes a Andalucía solicitado para trabajar en conservatorios como el de Granada, Motril y otros, así como para muestras de pianos de la famosa firma Sauter y para hacer trabajos particulares. Otros destinos han sido el Conservatorio de Zafra, y en Cataluña su actividad se extiende por todo el territorio. En estos momentos es responsable del mantenimiento y la afinación de los pianos de la Escuela Luthier de Artes Musicales y de la Casa Sors en Barcelona.

Otras actividades que ha realizado han sido charlas sobre la afinación de pianos y clases de perfeccionamiento de afinación para técnicos.

Su inquietud le ha llevado a varios congresos de Europiano (asociación de técnicos y afinadores de Europa) en cualquier parte de este continente, y a cursos y seminarios para estar al día de los últimos avances y enriquecerse con diferentes puntos de vista y técnicas.


En la actualidad colabora con las prestigiosas Casa Sors y Casa Luthier de Barcelona y forma parte de ASETAP (Asociación Española de Técnicos y Afinadores de Pianos).

Además regenta la tienda de pianos: CASA LUTHIER PIANOS, situada en la calle Balmes, 53, en Barcelona, ​​donde vende pianos nuevos, seminuevos y restaurados.

Daniel tiene más de veinte años de experiencia en el mundo de los pianos y da cursos de formación a todos los niveles.